Skovhusets historie

Skovhusets historie

I Fårvang blev forenings-arrangementer frem til 1997 afholdt på Fårvang Kro på Jernbanegade. Kroen var gået konkurs og senere blev hærget af en brand. Efter nogen tid stod det klart, at kroen ikke ville blive genopført.

Derfor tog en gruppe på 4 borgere (Kjeld Sørensen, Ove Bøgh, Ib Geertsen og Arne Pedersen) initiativ og indkaldt til et møde for at undersøge, om der var stemning for at gå i gang med bygning af et forsamlingshus, som erstatning for kroen. Der blev indkaldt til et borgermøde i plejehjemmets cafeteria, hvor over 150 personer mødte frem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne. Kjeld Sørensen udarbejdet tegninger til en forsamlingshusbygning. Arbejdsgruppen gik i gang med at søge tilskud fra fonde og virksomheder m.m. Der blev ligeledes foretaget husstandsindsamling i byen og omegnen.

Skulle byen have sin forsamlingshusbygning stod det klart, at arbejdet skulle udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Planerne lå færdige i august 1999, hvor første spadestik blev foretaget. Herefter forløb der cirka 55 arbejdsdage med at opfører bygningerne. Under byggeriet, der hovedsagelig foregik om lørdagen, blev de der arbejdede bespist i pauserne med mad leveret af borgerne i byen, der havde tegnet sig for levering af mad.

Som følge af de mange initiativer og frivilligt arbejde kunne man konstatere, at resultatet kun blev en gæld på ca. 500.000 kr. for det 700 kvm. store hus.

Der var indvielse af bygningen d. 3. marts 2001, hvor der deltog cirka 200 personer. Se Familie Journals artikel om indvielsen.

Det første år havde huset ingen fast vært i køkkenet.
I nogle år har Svostrup Kro og senere Kongensbro stået for køkken.
Fra 2018 blev det muligt at leje lokalerne inkl. køkkenet og selv bestemme resten.
Siden september 2021 er det Jan Æbelø Iversen der er fast kok.

(Se Familie Journalens artikel om Skovhuset indvielse her.)