Priser

PRISER :

Priserne er inkl. moms.
Varme, el, vand, service, samt gulvvask og toiletrengøring efter arrangementet er inkluderet i lejeprisen.
(se også Lejevilkår)

Hele huset (700 m²)

kr. 4125

Store sal

(14,10 x 14,10 m./ ca. 180 pers.)

2,500

Reserveret

dagen før fra kl.12 (hele huset eller store sal)

625

Reserveret

dagen efter til kl.10 ” ”

375

(4 timers møde /
…………..mindekomsammen

uden varm mad

1875)

Vest sal

(8,19 x 7,45 m./ ca. 50 pers.)

1,060

Reserveret

dagen før fra kl.12 250

Reserveret

dagen efter til kl.10 125

(4 timers møde /
…………..mindekomsammen

uden varm mad 750)

Syd sal

(7,20 x 5,10 m./ ca. 25 pers.)

500
Store køkken
(inkl. anrettekøkken)
til varm mad 750
Anrettekøkken (alene) til kaffe 375

Husk at læse husets “Lejevilkår“.

N.B. Til bryllupsfester lejes hele huset.