Lejevilkår


Hedevej 1, 8882 Fårvang.
      Bemærk: Her under Corona tiden er det lejeren, som har ansvar for at følge myndighedernes regler.
 1. Lejeren har dispositionsret over de i aftalen nævnte lokaler, som der er betalt for, fra kl.10 til kl.06.  Med mindre andet er aftalte.
 2. Lejeren skal være fyldt 21 år.  Huset lejes ikke ud til ungdomsfester.
 3. Når Storkøkkenet og Anrettekøkkenet er udlejet til 2 forskellige selskaber, skal der samarbejdes om service, opvaskmaskinen og kaffemaskinen.

 4. Lejeren er ansvarlig for at aflevere lokalerne i opryddet og rengjort stand.
  Stolene stables i stakke på 8 stk. og sættes på plads.
  Bordene vaskes af men skal ikke flyttes.
  Gulvene i de lejede lokaler + gangene støvsuges.
  Såfremt køkkenet/anrettekøkkenet er indbefattet, skal de efterlades i rengjort stand.
  Hvis lejeren får andre til at lave mad, skal vedkommende have en kopi af disse vilkår.
 5. Alt porcelæn, glas, bestik og lignende skal sættes på plads efter opvask.
 6. Lejeren medtager selv karklude og viskestykker.  Toilet papir og papir håndklæder er til sted.
 7. Tom emballage og lignende skal fjernes, og affald kommes i containerne ved nord siden af depot bygningen.  Flasker i trækassen. Alt andet i plastcontainerne.  Papkasser gøres flade.
 8. Sceneforhøjning (60 cm.) kan bestilles.   Lejeren må ikke selv stille scenen op.
 9. Huset er røgfrit.  Der må kun ryges udenfor.  Husk at fjerne cigaretskodder.
 10. Der må ikke kastes med ris, kanel eller peber m.v. indendørs.  Ris kastet udenfor fejes op.
 11. Ved høj musik og anden støj skal døre og vinduer holdes lukket, så naboer generes mindst muligt.
 12. Lejeren har ansvar for skader der opstår på bygningen og inventar i lejeperioden.  Eventuelle ødelæggelser erstattes til anskaffelsespris og udbedringer fortages af håndværkere og betales i henhold til regningen. Ligeledes må intet fjernes, som tilhører huset.
 13. Lejeren får udleveret en nøgle ved lejemålets begyndelse og er ansvarlig for at alle vinduer er lukket og alle yderdøre er aflåst når huset forlades.  Ved lejemålets udløb afleveres nøglen i postkassen ved Skovvænget 32.
 14. Ved opsigelse af lejemålet tidligere end 3 mdr. før udlejningsdato returneres 50% af lejen. Ved opsigelse senere end 3 mdr. før lejemålet refunderes intet.