Lejevilkår

N.B. Der kommer nye Lejevilkår, som vil gælde fra 1. september i år.
Bemærk:
Her under Corona tider er det lejeren, som har ansvar for at følge myndighedernes regler.
 1. Lejeren har dispositionsret over de i aftalen nævnte lokaler, som der er betalt for, fra kl.10 til
  kl.06, med mindre andet er aftalte.
 2. Lejeren skal være fyldt 21 år. Huset lejes ikke ud til ungdomsfester.
 3. Når Storkøkkenet og Anrettekøkkenet er udlejet til 2 forskellige selskaber, skal der samarbejdes
  om service, opvaskemaskinen og kaffe maskinen.
 4. Lejeren er ansvarlig for at aflevere lokalerne i opryddet og rengjort stand. Stolene stables i stakke på 8 stk. og sættes på plads.
  Bordene vaskes af men skal ikke flyttes. Gulvene i de lejede lokaler + gangene støvsuges.
  Såfremt køkkenet/anrettekøkkenet er indbefattet, skal de efterlades i rengjort stand.
  Hvis lejeren får andre til at lave mad / rydde op, skal vedkommende læse disse vilkår.
  Husk at medbring emballage til evt. rester.
 5. Alt porcelæn, glas, bestik og lignende skal sættes på plads efter opvask.
 6. Lejeren medtager selv duge, karklude og viskestykker. Toiletpapir og papirhåndklæder er til sted.
 7. Tom emballage og lignende skal fjernes, og affald kommes i containerne ved nord siden af depot-bygningen. Glas i trækassen.
  Alt andet i plastcontainerne. Papkasser gøres flade.
 8. Sceneforhøjning (60 cm.) kan bestilles senest én uge før arrangementet. Lejeren må ikke selv stille scenen op.
 9. Huset er røgfrit. Der må kun ryges udenfor. Husk at fjerne cigaretskodder.
 10. Der må ikke smides med ris, kanel, konfetti e.l. indendørs. Ting smidt udenfor fejes op.
 11. Ved høj musik og anden støj skal døre og vinduer holdes lukket, så naboer generes mindst muligt.
 12. Lejeren har ansvar for skader der opstår på bygning og inventar i leje perioden. Eventuelle ødelæggelser erstattes til anskaffelsespris og
  udbedringer fortages af håndværkere og betales i henhold til regningen. Ligeledes må intet fjernes, som tilhører huset.
 13. Lejeren får udleveret en nøgle ved lejemålets begyndelse og er ansvarlig for at alle vinduer er lukket og alle yderdøre er aflåst når huset
  forlades. Ved lejemålets udløb afleveres nøglen i udlejerens postkasse ved Skovvænget 32.
 14. Lejen betales ved booking eller et år før lejemålet. Ved opsigelse af aftalen tidligere end 3 mdr. før udlejningsdato returneres 50% af lejen.
  Ved opsigelse senere end 3 mdr. før lejemålet refunderes intet.
(1.1.21)