Fællesspisning

Den anden uge i januar, februar, marts – september, oktober, november.

I år bliver det forskellige ugedage, for at tilgodeser flere gæster.